...

სიახლეები

ექსპორტი

ჭიათურის საწარმოებში მოპოვებული მადნის ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქცია საბოლოოდ მსოფლიო ბაზარზე გადის, რაც კომპანიას ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ექსპორტიორად აქცევს. ჯორჯიან მანგანეზის საერთაშორისო პარტნიორობა ოთხ კონტინენტზე ჩვიდმეტ ქვეყანას მოიცავს.

ევროპა

გერმანია
ნიდერლანდები
გაერთიანებული სამეფო
საფრანგეთი
ესპანეთი
ნორვეგია
ჩეხეთი
ბულგარეთი
საბერძნეთი
თურქეთი

აზია

იაპონია
სამხ. კორეა

ჩრდ. ამერიკა

კანადა
აშშ

სამხ. ამერიკა

ბრაზილია
არგენტინა
პერუ
ჩილე

     
ესპანეთი
გაერთიანებული სამეფო
საფრანგეთი
საბერძნეთი
ნიდერლანდები
ბულგარეთი
ჩეხეთი
ნორვეგია
გერმანია
კანადა
ბრაზილია
თურქეთი
იაპონია
არგენტინა
კორეა
პერუ
ჩილე
  

რეკულტივაცია

“ჯორჯიან მანგანეზის” ერთ-ერთი პრიორიტეტი ათწლეულების განმავლობაში დაგროვებული ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრა და სამთო მოპოვების თავისებურებებიდან გამომდინარე უსისტემოდ დარღვეული ნიადაგების აღდგენაა.

109 ჰა

ტექნიკური
რეკულტივაცია

23 ჰა

ბიოლოგიური
რეკულტივაცია

ბიოლოგიური რეკულტივაცია მიწის რეკულტივაციის ეტაპია, რომელიც ხორციელდება ტექნიკური რეკულტივაციის შემდეგ და მოიცავს აგროტექნიკურ, ფიტომელიორაციულ და კომპლექსურ ღონისძიებებს, რაც მიმართულია მიწის სამეურნეო პროდუქტიულობის აღსადგენად.კერძოდ, ბიოლოგიური რეკულტივაციის შედეგად, მიწას უბრუნდება პირვანდელი ანმასთანმიახლოებული იერსახე და იბრუნებს ბიოლოგიურ მახასიათებლებს.რეკულტივაციის სამუშაოებს გამონამუშევარ ტერიტორიაზე ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენის მიზნით ვახორციელებთ.

13.7 ჰა

ბუნიკაური

6.99 ჰა

რგანი

2.53 ჰა

ზედა რგანი

ბუნიკაური

რეკულტივირებული

20662 მ²

დარღვეული

61703 მ²

დარკვეთი

რეკულტივირებული

171383 მ²

დარღვეული

716785 მ²

ითხვისი

რეკულტივირებული

43954 მ²

დარღვეული

215920 მ²

მღვიმევი

რეკულტივირებული

489821 მ²

დარღვეული

1345378 მ²

პერევისა

რეკულტივირებული

5120 მ²

დარღვეული

5120 მ²

რგანი

რეკულტივირებული

174372 მ²

დარღვეული

1076012 მ²

ზედა რგანი

რეკულტივირებული

106902 მ²

დარღვეული

268712 მ²

შუქრუთი

რეკულტივირებული

27284 მ²

დარღვეული

27284 მ²

თაბაგრები

რეკულტივირებული

40202 მ²

დარღვეული

153181 მ²

Edit Content
Edit Content
Edit Content
Edit Content
Edit Content
Edit Content